Rasstandard för Cane Corso
FCI #343

Ursprungsland: Italien 
Användningsområde: Vakthund
Bakgrund/ ändamål: Rasen härstammar främst från de gamla romerska molosserhundarna. Från att tidigare varit spridd över hela Italien har rasen under senare århundraden bevarats i och runt regionen Apulien i södra Italien. Rasnamnet kommer från latinets "cohors", som betyder "försvarare och väktare av gården".
Helhetsintryck: Cane Corso skall vara en medelstor till stor hund, robust och kraftig men ändå med en viss elegans. Den skall ha kraftfull och torr muskulatur. 
Viktiga måttförhållanden: Huvudets längd skall närma sig 36% av mankhöjden. 
Rasen skall vara något längre än den är hög. 
Uppförande/karaktär: Cane Corso är väktare av egendom, familj och boskap. 
Rasen är synnerligen vig och den är lättlärd. Förr användes den till att driva boskap och till jakt på högvilt.
 
HUVUD

Huvudet skall vara stort och typiskt för en moloss. Skallens och nosryggens plan skall vara något konvergerande. 

Skallparti: Skallen skall vara bred. Vid okbågarna skall bredden vara densamma eller något överstiga skallens längd. Skallen skall vara konvex i sin främre del för att sedan bli tämligen flat i förlängningen mot nackknölen. Pannfåran skall vara markerad. 

Stop: Stopet skall vara markerat. 

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart och stor med stora, vida näsborrar. Den skall ligga i linje med nosryggen. 

Nosparti: Nospartiet skall vara tydligt kortare än skallen (nosparti och skalle skall förhålla sig som 1:2), kraftigt och kvadratiskt. Det skall vara nästan lika brett som långt med paralella sidolinjer. Nosryggens profil skall vara rak.

Läppar: Läpparna skall vara måttligt nedhängande och täcka underkäken så att nospartiets nedre profil bildas av läpparna.

Käkar/tänder: Käkarna skall vara stora, kraftiga och böjda. Svagt underbett. Tångbett tolereras men är inte önskvärt. 

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, ovala, svagt framträdande med rakt framåtriktad blick Ögonkanterna skall vara väl åtliggande. Ögonfärgen skall vara så mörk som möjligt i harmoni med pälsfärgen. Uttrycket skall vara intressant och uppmärksamt.

Öron: Öronen skall vara trekantiga, hängande och vara högt och brett ansatta, väl ovan okbågarna. Kuperade har öronen nästan alltid formen av en liksidig triangel. 

KUPERING AV ÖRON ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE 

Hals: Halsen skall vara stark, muskulös och lika lång som huvudet. 

 
KROPP 

Kropp: Kroppens längd skall något överstiga mankhöjden. Kroppsbyggnaden skall vara kraftfull men inte undersätsig.

Manke: Manken skall vara markerad och högre än korset. 

Rygg: Ryggen skall vara plan, mycket muskulös och stram.

Ländparti: Ländpartiet skall vara kort och starkt.

Korset: Korset skall vara långt, brett och svagt sluttande.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara välutvecklad i tre dimensioner och nå  till armbågarna. 

Svans: Svansen skall vara tämligen högt ansatt och mycket tjock vid roten. I hemlandet är den oftast kuperad vid fjärde kotan. Under rörelse bärs den högt, men aldrig rullad eller rakt upprättstående. 

 
EXTREMITETER

Framställ

Skulderblad: Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Skuldrorna skall vara mycket muskulösa.

Överarm: Överarmarna skall vara starka.

Underarm: Underarmarna skall vara raka och mycket kraftiga. 

Handlov: Handlovarna skall vara elastiska. 

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara elastiska.

Framtassar: Framtassarna skall vara som kattassar. 

Bakställ

Lår: Låren skall vara långa och breda med konvex bakre linje.

Underben: Underbenen skall vara starka och torra.

Has: Haslederna skall vara måttligt vinklade.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara kraftiga och seniga. 

Baktassar: Baktassarna skall inte vara fullt lika kompakta som framtassarna.

Rörelser: Rasen skall röra sig med långt steg. Traven skall vara utsträckt. Trav är den gångart rasen föredrar.

Hud: Huden skall vara tämligen tjock och ganska stramt åtliggande.

Päls: Pälsen skall vara kort, glansig och mycket tjock med någon underull. 

Färg: Svart, blygrå, skiffer, ljusgrå, ljust fawn (gulaktig), hjortröd och mörkt fawn, brindle. Den svarta eller grå masken hos fawnfärgade och brindlefärgade hundar skall inte sträcka sig över ögonen. En liten vit fläck i bringan, på tåspetsarna och nosryggen tolereras.

 
Storlek

Mankhöjd: Hanhund: 64-68 cm, Tik 60-64 cm. En avvikelse på +/- 2cm tolereras.

Vikt: Hanhund 45-50 kg, Tik 40-45 kg.

 
Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 
Allvarliga fel

Skallens och nosryggens plan är paralella eller konvergerar för mycket.

Nosparti där sidorna konvergerar.

Nostryffel som delvis saknar pigment. 

Saxbett; uttalat underbett.

Svans som är ringlad eller vertikalt buren 

Kontinuerlig passgång i trav.

Storlek över eller under angivna mått.

 
Diskvalificerande fel

Skallens och nosens plan divergerar.

Nostryffel som helt saknar pigment.

Nosrygg som är konkav eller konvex, s.k. romersk näsa.

Överbett.

Ögonkanter som helt eller delvis saknar pigment.

Blå ögon.

Skelögdhet.

Svanslöshet, medfödd eller förvärvad kort svans.

Päls som är medellång, slät eller har fransar.

Färger som inte finns upptagna i standarden samt stora vita fläckar.

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 
Tillbaka