MH PROTOKOLL, NYCKEL.

Att läsa ett MH, vad jag tittar på ...

Shagelles resultat markeras med blå ruta.

Beskrivning 2004 08 14 Örebro Bhk , Beskrivare: Martti Keskinen.

Input...

Jag köpte Shagelle som vuxen. Han har en liten story om sitt mh allt enligt en figurant som jobbade i banan under hans MH. Efter dumpe (hoppas jag minns rätt här, iallafall mitt i banan) blev Shagelle rejält stungen av en svärm bålgetingar. Han var medtagen och jag kan ju tycka att det vore bra att avbryta då. Han fullföljde dock. Det som är bra att veta är att sista halvan av MH inte riktigt överrensstämmer med verkligheten. Shagelle är en rejäl hane med alla tassarna i marken. Han är trygg och stabil. Han bor mitt i stan med allt vad det innebär, och det är inte mycket som bekommer honom.

 

Poängsättning 1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning  eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontakt. Överdrivet kontakttagande ex  hoppar, gnäller, skäller.
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka alt provas inte. Följer med motvilligt.

 

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a.
LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b.
LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c.
LEK 1
Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot men släpper och tar om alt tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt ruskar -även under den passiva delen -tills testledaren släpper.
3a.
JAKT
Förföljande
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
1:a gången          
2:a gången          
3b.
JAKT
Gripande
Nonchalerar föremålet alt springer ej fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
1:a gången          
2:a gången          
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam,  ointresserad,  inaktiv. Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet alt. oro under hela momentet.
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll. Avbrott förekommer. Intresserad, följer figurant utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b.
AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första och andra del. Visar flera hot beteenden under momentets första del. Visar flera hot beteenden under momentets första och andra del.
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med  tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d.
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte men visar intresse. Leker kan gripa försiktigt. Drar inte emot. Griper. Drar emot men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e.
AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figuranten till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b.
ÖVERRASKNING
Hot/agg.
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka hot beteenden. Visar flera hot beteenden under längre tid. Visar flera hot beteenden och någon attack. Visar hot beteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ned alt går inte fram i tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid någon av passagerna. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med vid två eller fler passager.
7a.
LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b.
LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Gå fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka hot beteenden. Visar flera hot beteenden under längre tid. Visar flera hot beteenden och någon attack. Visar hot beteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/ eller handlar mot  spökena.Långa avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare  avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets  längd eller lämnar platsen alt. flyr.
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till figutanten när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet. Går fram till figuranten utan hjälp.
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt från figuranten utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.
9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b.
LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i luften.
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd. Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresset mot skytten, publiken eller  annat men återgår till lek/ passivitet. Avbryter lek/ passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.